W 081 - Nebezpečenstvo ohrozenia života vysokým napätím

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 081

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 081.01 Výstraha - počas búrky dodržiavaj minimálny odstup ... m od zvodu!
Kód Doplnkový text
W 081
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home