Kontakt

Sídlo

Ladislav Matula
Stredná Roveň 1266/8
034 84 Liptovské SliačePrevádzka

Poštová adresa

Ladislav Matula
Do Baničného 1
034 01 Ružomberok
Slovensko
Web: www.bezpecnostne-znacky.sk
E-mail: matula@bezpecnostne-znacky.sk
Mobil: +421 905 535 149
GPS: 49°4′8.9388651″N
19°18′9.158392″E

Identifikačné údaje

IČO: 35 091 118
IČ DPH: SK 102 007 7938
ČÚ: 0440558374/0900
IBAN: SK3309 000 000 000 440558374
SWIFT: GIBASKBX
Firma je zapísaná v Ochodnom registri Obvodný úrad Ružomberok Žr.č.: 508-6048

Ako nás nájdete

/ Home / Kontakt