PP - Pokyny prvej pomoci

Materiál: plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 210x297 mm
PP

Varianty značky

Materiál: plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 210x297 mm
(piktogram a text)
PP.001 Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou
PP.002 Prvá pomoc pri popáleninách a obareninách
PP.003 Prvá pomoc pri zlomeninách
PP.004 Prvá pomoc pri krvácaní
PP.005 Prvá pomoc pri bezvedomí
PP.006 Prvá pomoc pri šoku ohrozujúcom život
PP.007 Prvá pomoc pri poleptaní žieravinou
PP.008 Prvá pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým
PP.008 Prvá pomoc pri utopení
Kód Doplnkový text
PP
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home / Pokyny prvej pomoci