M 989 - Po zastavení zaisti auto klinom

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 989

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 989.01 Po zastavení, pred nakládkou/vykládkou zaisti auto klinom!
M 989.02 Vypni motor a zabezpeč vozidlo proti samovoľnému pohybu!
Kód Doplnkový text
M 989
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home