Kontakt

Ladislav Matula

Stredná Roveň 1266/8
034 84 Liptovské Sliače
Slovensko
Web: www.bezpecnostne-znacky.sk
E-mail: matula@bezpecnostne-znacky.sk
Mobil: +421 905 535 149

Identifikačné údaje

IČO: 35 091 118
IČ DPH: SK 102 007 7938
ČÚ: 0440558374/0900
IBAN: SK3309 000 000 000 440558374
SWIFT: GIBASKBX
Firma je zapísaná v Ochodnom registri Obvodný úrad Ružomberok Žr.č.: 508-6048

/ Home / Kontakt