Kontakt

PIKTOGRAM SK, s. r. o.

Stredná Roveň 1266/8
034 84 Liptovské Sliače
Slovensko
Web: www.bezpecnostne-znacky.sk
E-mail: matula@bezpecnostne-znacky.sk
Mobil: +421 905 535 149

Identifikačné údaje

IČO: 53 433 602
DIČ: 2121416110
IČ DPH: SK2121416110
Účet: Slovenská spotiteľňa, a. s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 7943 7917
Okresný súd Žilina, Obchodný register Oddiel Sro, vložka č. 76522/L

/ Home / Kontakt