E 013 - Smer na dosiahnutie bezpečia
(vľavo alebo vpravo)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 013 E 013

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram bez textu)
E 013.01 Východ
E 013.02 Bezpečný priechod
E 013.03 Bezpečná cesta
E 013.04 Ošetrovňa
E 013.05 Prvá pomoc
E 013.06 Kľúč k únikovému východu
E 013.07 Únikový východ
E 013.08 Únikový rebrík
E 013.09 Požiarne schody
E 013.10 Úniková cesta
E 013.11 Ochranné pracovné pomôcky
E 013.12 Hlavný vypínač
E 013.13 Hlavný uzáver plynu
E 013.14 Hlavný uzáver vody
E 013.15 Hlavný uzáver pary
E 013.16 Záchrana
Kód Doplnkový text
E 013
Rozmer:
Materiál:
Smer:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home