E 014 - Smer na dosiahnutie bezpečia
(vľavo alebo vpravo dole, vľavo alebo vpravo hore)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 014 E 014 E 014 E 014

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
E 014.01 Východ
E 014.02 Bezpečný priechod
E 014.03 Bezpečná cesta
E 014.04 Ošetrovňa
E 014.05 Prvá pomoc
E 014.06 Kľúč k únikovému východu
E 014.07 Únikový východ
E 014.08 Únikový rebrík
E 014.09 Požiarne schody
E 014.10 Úniková cesta
E 014.11 Ochranné pracovné pomôcky
E 014.12 Hlavný vypínač
E 014.13 Hlavný uzáver plynu
E 014.14 Hlavný uzáver vody
E 014.15 Hlavný uzáver pary
E 014.16 Záchrana
Kód Doplnkový text
E 014
Rozmer:
Materiál:
Smer:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home