E 015 - Lekár

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 015

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
E 015.01 Lekár
E 015.02 Telefón lekára ......
E 015.03 Ošetrovňa
E 015.04 Telefón ošetrovne ......
E 015.05 Stanica prvej pomoci
E 015.06 Telefón stanice prvej pomoci ......
Kód Doplnkový text
E 015
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home