E 023 - Úniková cesta - únikový východ
(vľavo alebo vpravo)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
E 023 E 023

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
E 023.01 Úniková cesta
E 023.02 Únikový východ
Kód Doplnkový text
E 023
Rozmer:
Materiál:
Smer:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home