E 030 - Textové značky
(iný bezpečný stav alebo prostriedok na zaistenie bezpečnosti)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 250x100 mm
E 030

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 250x100 mm
(text bez piktogramu)
E 030.01 Únikový východ
E 030.02 Hlavný vypínač
E 030.03 Hlavný uzáver plynu
E 030.04 Hlavný uzáver vody
E 030.05 Hlavný uzáver pary
E 030.06 Hlavný vypínač žeriava
E 030.07 Hlavný vypínač kotolne
E 030.08 Hlavný vypínač je umiestnený ......
E 030.09 Hlavný vypínač kladkostroja
E 030.10 Núdzový zostup
E 030.11 Pitná voda
E 030.12 Východ
E 030.13 Skratované
E 030.14 Hlavný uzáver vzduchu
E 030.15 Únikový rebrík
E 030.16 Vchod
E 030.17 Hlavný uzáver kúrenia
E 030.18 Hlavný uzáver studenej vody
E 030.19 Hlavný uzáver teplej vody
E 030.20 Hlavný vypínač výťahu
E 030.21 Hlavný uzáver pitnej vody
E 030.22 Hlavný uzáver úžitkovej vody
E 030.23 Hlavný uzáver požiarnej vody
E 030.24 Hlavný uzáver koksárenského plynu
E 030.25 Hlavný uzáver kyslíka
E 030.26 Hlavný uzáver acetylénu
E 030.27 Hlavný uzáver dusíka
E 030.28 Hlavný uzáver vodíka
E 030.29 Hlavný vypínač zdvíhacieho zariadenia
E 030.30 Hlavný vypínač obehových čerpadiel ústredného kúrenia
E 030.31 Uzáver plynu
E 030.32 Uzáver vody
E 030.33 Uzáver pitnej vody
E 030.34 Uzáver úžitkovej vody
E 030.35 Uzáver požiarnej vody
E 030.36 Uzáver studenej vody
E 030.37 Uzáver teplej vody
E 030.38 Uzáver pary
E 030.39 Uzáver vzduchu
E 030.40 Uzáver kúrenia
E 030.41 Uzáver koksárenského plynu
E 030.42 Uzáver kyslíka
E 030.43 Uzáver acetylénu
E 030.44 Uzáver dusíka
E 030.45 Uzáver vodíka
E 030.46 Uzavierací ventil č. ......
E 030.47 Núdzový východ
Kód Doplnkový text
E 030
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home