F 001 - Požiarna hadica

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
F 001

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
F 001.01 Požiarna hadica
F 001.02 Miesto uloženia požiarnej hadice
F 001.03 Hydrant
Kód Doplnkový text
F 001
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home