F 004 - Ohlasovňa požiaru

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
F 004

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210, 105x148 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
F 004.01 Ohlasovňa požiaru
F 004.02 V prípade požiaru volaj ......
Kód Doplnkový text
F 004
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home