M 001 - Príkaz na ochranu zraku

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 001

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 001.01 Používaj vhodné ochranné okuliare!
M 001.02 Prístup len vo vhodných ochranných okuliaroch
M 001.03 Pracuj s vhodnými ochrannými okuliarmi!
M 001.04 Ochranné okuliare si nechaj nasadené!
M 001.05 Pri práci so vzduchovou pištoľou použi ochranné okuliare
Kód Doplnkový text
M 001
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home