M 002 - Príkaz na ochranu hlavy

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 002

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 002.01 Používaj vhodnú ochrannú prilbu!
M 002.02 Vstup len v ochrannej prilbe
M 002.03 Pracuj v ochrannej prilbe!
M 002.04 Ochrannú prilbu si nechaj nasadenú!
Kód Doplnkový text
M 002
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home