M 004 - Príkaz na ochranu dýchacích orgánov

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 004

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 004.01 Používaj vhodnú ochrannú masku!
M 004.02 Vstup len v ochrannej maske
M 004.03 Pracuj v ochrannej maske!
M 004.04 Používaj ochranný filter!
M 004.05 Používaj respirátor proti prachu!
M 004.06 Ochrannú masku si nechaj nasadenú!
M 004.07 Používaj respirátor!
Kód Doplnkový text
M 004
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home