M 007 - Príkaz na nosenie ochranného odevu

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 007

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 007.01 Používaj vhodný ochranný odev!
M 007.02 Vstup len v ochrannom odeve!
M 007.03 Ochranný odev si nechaj oblečený!
Kód Doplnkový text
M 007
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home