M 008 - Príkaz na ochranu tváre

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 008

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 008.01 Použi na tvár vhodný ochranný štít!
M 008.02 Vstup len s ochranným štítom na tvári
M 008.03 Ochranný štít tváre si nechaj nasadený!
M 008.04 Pracuj s tvárovým štítom!
Kód Doplnkový text
M 008
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home