M 009 - Príkaz na použitie bezpečnostného závesného systému

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 009

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 009.01 Použi zabezpečovacie pásy!
M 009.02 Zaisťuj sa ochranným pásom!
M 009.03 Zaisťuj sa ochranným pásom a lanom!
M 009.04 Použi bezpečnostný postroj
Kód Doplnkový text
M 009
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home