M 010 - Cesta vyhradená pre chodcov

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 010

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 010.01 Pre chodcov
M 010.02 Len pre chodcov
M 010.03 Použi priechod pre chodcov!
M 010.04 Choď len vyznačenou cestou!
Kód Doplnkový text
M 010
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home