M 011 - Značka príkazu - všeobecne

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu sa nepoužíva)
M 011

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 011.01 Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlás u vedúceho!
M 011.02 Len tu pracuj!
M 011.03 Len tu vystupuj!
M 011.04 Pracuj len pod dozorom poverenej osoby!
M 011.05 Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník
M 011.06 Ochranný kryt zlož, len keď je zariadenie v pokoji!
M 011.07 Čisti - opravuj - nastavuj len zaistený stroj v pokoji!
M 011.08 Pred uvedením do prevádzky upozorni závislé pracoviská!
M 011.09 Pred odchodom zatvor prívod plynu!
M 011.10 Pred odchodom vypni prúd!
M 011.11 Pri nebezpečenstve stlač tlačidlo!
M 011.12 Vypni v nebezpečenstve!
M 011.13 Pred prácou uzemni!
M 011.14 Pred otvorením vybi vysoké napätie!
M 011.15 Pred vstupom vybi vysoké napätie!
M 011.16 Chráň nádoby pred slnkom a teplom!
M 011.17 Pracuj len s neiskriacim náradím!
M 011.18 Uvoľni dopravný priestor!
M 011.19 Vymedzený priestor musí zostať vždy voľný
M 011.20 Prechádzaj opatrne!
M 011.21 Zabezpeč proti samovoľnému pohybu!
M 011.22 Hasiť pieskom!
M 011.23 Vstup len po prezutí
M 011.24 Používaj ochranné pracovné prostriedky!
M 011.25 Aj drobné poranenia treba ošetriť!
M 011.26 Používaj osobné ochranné pomôcky!
M 011.27 Pred začiatkom práce upni si odev a zakry vlasy!
M 011.28 Pred zložením krytu vypni hlavný vypínač!
M 011.29 Zatváraj dvere!
M 011.30 Vypni motor a zabezpeč vozidlo proti samovoľnému pohybu!
Kód Doplnkový text
M 011
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home