M 014 - Príkaz na odpojenie pred prácou

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 014

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 014.01 Pred prácou odpojiť!
M 014.02 Vypni pred začiatkom práce!
M 014.03 Pred obsluhou vypni!
M 014.04 Pred vstupom vypni!
M 014.05 Vypni obe strany!
M 014.06 Vypni aj verejné osvetlenie!
M 014.07 Pred vstupom vypni vypínač!
M 014.08 Pred vstupom vypni vypínač ......... !
M 014.09 Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriava!
M 014.10 Pred výstupom na žeriav vypni hlavný trolej!
M 014.11 Pred zložením krytu vypni hlavný vypínač!
M 014.12 Pri odchode z pracoviska vypni svetlo!
Kód Doplnkový text
M 014
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home