M 021 - Príkaz na ochranu hlavy a sluchu

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 021

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 021.01 Použi prilbu a chrániče sluchu!
M 021.02 Pracuj v prilbe a s chráničmi sluchu!
M 021.03 Prilbu ani chrániče sluchu neskladaj!
Kód Doplnkový text
M 021
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home