M 026 - Príkaz na umytie rúk

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 026

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 026.01 Umy si ruky!
M 026.02 Po skončení práce sa umy!
M 026.03 Pred dojením a po dojení umy si ruky!
Kód Doplnkový text
M 026
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home