M 027 - Miesto vyhradené na fajčenie

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 027

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 027.01 Miesto vyhradené na fajčenie
M 027.02 Fajčiť možno len na vyhradenom mieste
M 027.03 Miesto vyhradené na fajčenie. Udržujte čistotu. Fajčenie škodí zdraviu.
M 027.04 Fajčiarsky priestor
Kód Doplnkový text
M 027
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home