M 028 - Prikázaný smer
(vľavo alebo vpravo)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 028 M 028

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 028.01 Choď len vyznačenou cestou
M 028.02 Príchod k pracovisku
Kód Doplnkový text
M 028
Rozmer:
Materiál:
Smer:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home