M 902 - Pokyny na obsluhu/manuál

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 902

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 902.01 Pred začatím práce, spustením zariadenia alebo stroja si prečítaj pokyny na obsluhu/manuál!
M 902.02 Výťah smie obsluhovať len poučená osoba!
M 902.03 ......... smie obsluhovať len poučená osoba!
Kód Doplnkový text
M 902
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home