M 907 - Príkaz na používanie tmavých okuliarov

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 907

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 907.01 Používaj vhodné tmavé ochranné okuliare!
M 907.02 Pracuj vo vhodných tmavých ochranných okuliaroch!
Kód Doplnkový text
M 907
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home