M 916 - Príkaz na používanie ochranného rúška

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 916

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 916.01 Používaj vhodné dýchacie rúško!
M 916.02 Pracuj vo vhodnom dýchacom rúšku!
Kód Doplnkový text
M 916
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home