M 919 - Príkaz na používanie zváracej masky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 919

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 919.01 Používaj vhodnú zváraciu masku!
M 919.02 Pracuj vo vhodnej zváracej maske!
Kód Doplnkový text
M 919
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home