M 928 - Príkaz na zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
M 928

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
M 928.01 Zariadenie/stroj zabezpeč proti neoprávnenej manipulácii!
M 928.02 Pri odchode zamykaj!
Kód Doplnkový text
M 928
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home