P 001 - Zákaz fajčenia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 001

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 001.01 Fajčiť zakázané
P 001.02 Zákaz fajčiť!
P 001.04 Zákaz fajčiť v celom objekte
P 001.05 Zákaz fajčiť mimo vyhradených priestorov!
P 001.06 Zákaz vstupu s cigaretou!
P 001.07 Zákaz fajčiť v celom areáli
P 001.100 Zákaz fajčiť! Porušenie zákazu fajčiť v týchto priestoroch podľa § 7 ods. 1, písm. g) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov možno oznámiť týmto úradom: … (text môže mať rôzne obmeny)
Kód Doplnkový text
P 001
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home