P 002 - Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 002

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 002.01 Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom
P 002.02 Zákaz fajčiť a vstupovať s plameňom
P 002.03 Zákaz fajčenia a prístupu s plameňom
P 002.04 Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom
P 002.05 Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu ... m od ...
P 002.06 Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
P 002.07 Prísny zákaz fajčenia a kladenia ohňa
Kód Doplnkový text
P 002
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home