P 003 - Zákaz vstupu pre chodcov

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 003

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 003.01 Vstup zakázaný
P 003.02 Nevstupuj!
P 003.03 Nevstupuj na trať!
P 003.04 Stoj! Dopravný priestor
P 003.05 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P 003.06 Výstup zakázaný
P 003.07 Zákaz chôdze týmto smerom
P 003.08 Tu neprechádzaj!
P 003.09 Nevstupuj! Opravuje sa
P 003.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P 003.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!
P 003.12 Nepribližuj sa!
P 003.13 Nevstupuj pod zavesené bremeno
P 003.14 Zákaz vstupu do pracovného priestoru žeriava
P 003.15 Nevstupuj do pracovného priestoru stroja!
P 003.16 Stavenisko. Nepovolaným vstup zakázaný
Kód Doplnkový text
P 003
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home