P 004 - Zákaz hasenia vodou

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 004

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 004.01 Nehas vodou ani penovými prístrojmi!
P 004.02 Zákaz hasenia vodou a penovými prístrojmi
Kód Doplnkový text
P 004
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home