P 005 - Zákaz pitia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 005

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 005.01 Zákaz používania vody na pitie
P 005.02 Voda nie je pitná
P 005.03 Nečerpaj vodu z tohto zdroja!
Kód Doplnkový text
P 005
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home