P 006 - Nepovolaným vstup zakázaný

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 006

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 006.01 Nepovolaným vstup zakázaný
P 006.02 Vstup zakázaný
P 006.03 Nevstupuj!
P 006.04 Nevstupuj na trať!
P 006.05 Stoj! Dopravný priestor
P 006.06 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P 006.07 Výstup zakázaný
P 006.09 Nevstupuj! Opravuje sa
P 006.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P 006.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!
P 006.12 Nepribližuj sa!
P 006.13 Zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám
P 006.14 Cudzím vstup zakázaný
P 006.15 Súkromný pozemok - vstup zakázaný
P 006.16 Zákaz vstupu do výťahovej šachty
Kód Doplnkový text
P 006
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home