P 009 - Zákaz dotýkať sa. Kryt je pod napätím

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 009

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 009.01 Nedotýkaj sa! Kryt je pod napätím
P 009.02 Zákaz dotyku krytu pod napätím
P 009.03 Nedotýkaj sa trolejového vedenia ani zberača rušňa
Kód Doplnkový text
P 009
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home