P 010 - Zákaz zapnutia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 010

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 010.01 Nezapínaj!
P 010.02 Nezapínaj! Pracuje sa
P 010.03 Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje
P 010.04 Zákaz zapnutia
P 010.05 Nezapínaj! Zariadenie mimo prevádzky
Kód Doplnkový text
P 010
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home