P 021 - Zákaz

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu sa nepoužíva)
P 021

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 021.01 Zákaz neoprávnenej manipulácie
P 021.02 Zákaz manipulácie pri prevádzke
P 021.03 Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu
P 021.04 Neotváraj!
P 021.05 Nezatváraj! Vnútri sa pracuje
P 021.06 Neotváraj počas jazdy!
P 021.07 Nevyrušuj pri prevádzke!
P 021.08 Opusti tento priestor!
P 021.09 Neodkladaj tu odev ani obuv!
P 021.10 Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži
P 021.11 Nefajči, nejedz ani nepi v tomto priestore!
P 021.12 Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím
P 021.13 Zákaz práce jednotlivca
P 021.14 Tu nejedz, nefajči ani nepi
P 021.15 Zákaz zásahu do zariadenia za chodu
P 021.16 Mazanie a čistenie za chodu zakázané
P 021.17 Zákaz práce bez ochranných okuliarov
P 021.18 Nezdržuj sa tu
P 021.19 V týchto priestoroch je zakázané používať elektrické spotrebiče
P 021.20 Zákaz manipulácie! Na zariadení sa pracuje
P 021.21 Pri zapnutom stroji neotvárať!
P 021.22 Zákaz vjazdu motorových vozidiel bez lapačov iskier
P 021.23 Nevypínaj počas hasenia požiaru!
P 021.24 Zákaz odstraňovať bezpečnostnú ochranu stroja!
P 021.25 Posun zakázaný
P 021.26 Nezapínaj! Zariadenie mimo prevádzky
P 021.27 Zákaz nakláňať sa do výťahovej šachty!
P 021.28 Zákaz zmiešania s komunálnym odpadom!
P 021.29 Pozor, nevypínať pod záťažou!
P 021.30 Zákaz zloženia krytu za chodu
Kód Doplnkový text
P 021
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home