P 032 - Zákaz vstupu za pohyblivé rameno

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 032

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 032.01 Nevstupuj za pohyblivé rameno!
P 032.02 Zákaz vstupu za pohyblivé rameno
Kód Doplnkový text
P 032
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home