P 912 - Zákaz zaťažovať bremenom

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 912

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 912.01 Zákaz zaťažovať bremenom!
P 912.02 Zákaz zaťažovať bremenom ťažším ako ......... kg.
Kód Doplnkový text
P 912
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home