P 934 - Zákaz používať ručnú brúsku

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
P 934

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
P 934.01 Zákaz používať ručnú brúsku!
P 934.02 Nepoužívať brúsny kotúč na brúsenie ručnou brúskou!
Kód Doplnkový text
P 934
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home