Š 003 - Štvorité kombinované značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 105x140, 210x297 mm
(piktogram a text)
Š 003
Kód Doplnkový text
Š 003
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home