013/VODO - Vodohospodárske značenie
(označenie podzemných vodovodných vodovodných armatúr - hydrant)

Materiál: plast. tabuľka hr. 3 mm
Rozmery: 120x170 mm
013/VODO
Kód Doplnkový text
013/VODO
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home