W 001 - Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 001

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 001.01 Pozor, nebezpečenstvo požiaru!
W 001.02 Nebezpečenstvo požiaru
W 001.03 Pozor, nebezpečenstvo samovznietenia!
W 001.04 Pozor, horľavé pary!
W 001.05 Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín
W 001.06 Pozor, prevoz horľavých kvapalín!
W 001.07 Pozor, magnéziové zliatiny!
W 001.08 Nebezpečenstvo vznietenia horľavej kvapaliny
W 001.09 Horľavina I. a II. triedy
W 001.10 Sklad horľavých kvapalín
W 001.11 Horľavina III. a IV. triedy
W 001.12 Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
W 001.13 Horľavé plyny
W 001.14 Prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých plynov
W 001.15 Horenie podporujúce plyny
W 001.16 Horľavá kvapalina I. triedy
W 001.17 Horľavá kvapalina II. triedy
W 001.18 Horľavá kvapalina III. triedy
W 001.19 Horľavá kvapalina IV. triedy
W 001.20 Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
W 001.21 Sklad horľavín!
Kód Doplnkový text
W 001
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home