W 002 - Nebezpečenstvo výbuchu

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 002

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 002.01 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu!
W 002.02 Pozor, nebezpečenstvo výbušniny!
W 002.03 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu prachu!
W 002.04 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu horľavých pár!
W 002.05 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu plynu!
W 002.06 Nebezpečenstvo výbuchu, zóna 2!
W 002.07 Nebezpečenstvo výbuchu, zóna 1!
W 002.08 Nebezpečenstvo výbuchu, zóna 0!
W 002.09 Pozor, neodvetraný priestor, nebezpečenstvo výbuchu!
W 002.10 Pozor, plyn!
W 002.11 Nebezpečenstvo výbuchu pri styku ventilu s mastnými látkami
W 002.12 Nebezpečenstvo výbuchu horľavých kvapalín
W 002.13 Nebezpečenstvo výbuchu pri styku s látkami
Kód Doplnkový text
W 002
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home