W 003 - Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 003

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 003.01 Prudký jed .....................
W 003.02 Pozor, jed!
W 003.03 Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami
W 003.04 Zamorené plynom
W 003.05 Nebezpečenstvo otravy plynom
W 003.06 Nebezpečenstvo otravy výfukovými plynmi
W 003.07 Pozor, neodvetraný priestor!
W 003.08 Nebezpečenstvo zadusenia ......................
W 003.09 Nebezpečenstvo otravy ......................
W 003.10 Nebezpečná chemická látka
W 003.11 Nebezpečenstvo výskytu jedovatého plynu
W 003.12 Pozor, chlór
W 003.13 Nebezpečný odpad
Kód Doplnkový text
W 003
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home