W 004 - Nebezpečenstvo poleptania

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 004

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 004.01 Prudká žieravina .................
W 004.02 Pozor, žieravina!
W 004.03 Nebezpečenstvo styku s leptavými látkami
W 004.04 Nebezpečenstvo poleptania
W 004.05 Zamorené leptavými látkami
W 004.06 Pozor, voda so žieravinou - na umývanie nevhodná!
W 004.07 Pozor, neodvetraný priestor - nebezpečenstvo poleptania!
Kód Doplnkový text
W 004
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home