W 005 - Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 005

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 005.01 Pozor, nebezpečné neviditeľné žiarenie!
W 005.02 Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W 005.03 Pozor, rádioaktívne zamorenie!
W 005.04 Nebezpečenstvo rádioaktívnej látky
W 005.05 Pozor, pracovisko s rádioaktívnymi látkami!
W 005.06 Röntgenové pracovisko
W 005.07 Pozor, röntgenové zariadenie!
W 005.08 Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W 005.09 Pozor, nebezpečné ionizujúce žiarenie!
Kód Doplnkový text
W 005
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home