W 006 - Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 006

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 006.01 Pozor, zavesené bremeno!
W 006.02 Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohybom zaveseného bremena
W 006.03 Pozor, pracovný priestor žeriava!
W 006.04 Nestoj pod bremenom!
W 006.05 Pozor, žeriav diaľkovo ovládaný
W 006.06 Prepravované bremeno žeriavom
Kód Doplnkový text
W 006
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home